Nạo vét khơi thông dòng chảy kênh dẫn, bể hút trạm bơm Cù Bàn

LINH CHI - HUỲNH SƠN |

* Nông Sơn tổ chức 26 điểm bơm nước cứu hơn 270ha lúa

Để đảm bảo nguồn nước phục vụ cho gần 90ha lúa và hoa màu của 4 thôn Cù Bàn, Lệ Nam, Lệ An và Cổ Tháp (xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên), ngày 26.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang thống nhất chủ trương và giao UBND huyện Duy Xuyên làm chủ đầu tư, tiến hành khảo sát, lập phương án nạo vét khơi thông dòng chảy kênh dẫn, bể hút trạm bơm Cù Bàn với phương thức tận thu cát, sỏi để bù chi phí gửi Sở NN&PTNT thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện. Đồng thời giao Sở NN&PTNT tổ chức thẩm định phương án nạo vét của UBND huyện Duy Xuyên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định và mục đích chống hạn.

* Vụ đông xuân 2013 – 2014, tổng diện tích sản xuất lúa được tưới nước chủ động trên địa bàn huyện Nông Sơn là 669/1.115ha. Hiện nay Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý hồ chứa nước Trung Lộc, đảm bảo cấp nước tưới cho vụ đông xuân là 136ha. Trong hệ thống thủy nông của các địa phương quản lý gồm 4 hồ chứa nước, 24 công trình đập dâng nước, đảm bảo tưới 512ha. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện, các địa phương đang tổ chức 26 điểm bơm nước bằng máy điện, máy dầu, máng xối để bơm nước từ khe suối, ao, hồ phục vụ được hơn 270ha lúa có nguy cơ khô hạn.

LINH CHI - HUỲNH SƠN