Nghiêm cấm sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (CTTL) trên địa bàn tỉnh. Theo đó, quy định phạm vi bảo vệ đối với các CTTL đã xây dựng, trong đó có các hồ chứa nước, đập dâng, kênh, trạm bơm, được đưa vào quản lý và khai thác trên địa bàn tỉnh, được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có các hoạt động liên quan đến CTTL trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh quy định, đối với đất, nhà, công trình xây dựng khác đang sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật, thuộc phạm vi bảo vệ CTTL, chủ sử dụng đất, nhà, công trình xây dựng khác được tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích đã được pháp luật thừa nhận và không gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình. Trường hợp việc sử dụng gây ảnh hưởng đến an toàn CTTL, chủ sử dụng phải có biện pháp khắc phục. Đối với đất, nhà, công trình xây dựng khác đang sử dụng bất hợp pháp theo quy định của pháp luật, thuộc phạm vi bảo vệ CTTL, chủ sử dụng có trách nhiệm tháo dỡ nhà, công trình xây dựng không hợp pháp để hoàn trả nguyên trạng đất thuộc phạm vi bảo vệ CTTL như trước khi sử dụng và không được bồi hoàn. Các hoạt động lấn chiếm, sử dụng đất trái phép trong phạm vi bảo vệ CTTL; các hoạt động gây cản trở đến việc quản lý, sửa chữa và xử lý công trình khi có sự cố. Các hành vi trái phép gây mất an toàn cho CTTL trong phạm vi bảo vệ công trình, bao gồm: khoan, đào đất đá, xây dựng trái phép trong phạm vi bảo vệ CTTL gây mất an toàn cho công trình; sử dụng chất nổ gây hại; tự ý dỡ bỏ hoặc lấp CTTL phục vụ lợi ích công cộng. Thải các chất thải độc hại, nước thải chưa xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn cho phép vào CTTL; vận hành CTTL trái với quy trình, quy phạm kỹ thuật đã được quy định... đều bị UBND tỉnh nghiêm cấm.

BẢO NGUYÊN