Nghiên cứu cơ sở đánh giá mức độ tăng trưởng của kinh tế Quảng Nam

PHÚC HOÀNG |

Sáng 5.1, Hội đồng khoa học và công nghệ chuyên ngành cấp tỉnh tổ chức đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu TFP trong tăng trưởng kinh tế tỉnh Quảng Nam thời kỳ 1997 - 2013 (trường hợp ngành công nghiệp tỉnh Quảng Nam)”. Đề tài do Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng thực hiện, PGS-TS. Bùi Quang Bình làm chủ nhiệm. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

TFP (năng suất các nhân tố tổng hợp) là năng suất hay hiệu quả của các nhân tố sản xuất ngoài vốn và lao động trong tạo ra sản lượng kinh tế. Các nhân tố này bao gồm tiến bộ công nghệ, trình độ quản lý, vốn con người, thể chế, chất lượng của môi trường kinh tế và các yếu tố ngẫu nhiên khác. Qua một năm thực hiện, đề tài đã nghiên cứu về TFP của tỉnh qua sự điều tra doanh nghiệp hay số liệu vi mô và vĩ mô về sản xuất công nghiệp đóng góp vào thay đổi nền kinh tế. Theo đó năm 1997 khi vừa tái lập tỉnh, Quảng Nam cùng với Bình Phước và Bắc Kạn là một trong 3 tỉnh nghèo nhất nước, nông nghiệp chiếm phần lớn nền kinh tế. Năm 2002 - 2013 Khu kinh tế mở Chu Lai hình thành, hoạt động đã đảo chiều nền kinh tế, đưa Quảng Nam đứng vào top những tỉnh có thu nhập khá, trong đó ngành ô tô chiếm 50% giá trị công nghiệp, đóng góp hơn 60% ngân sách tỉnh, dần chuyển dịch nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp.

Các ý kiến phản biện đánh giá cao về cơ sở lý luận và ý nghĩa thực tiễn của đề tài. Kết luận buổi nghiệm thu đề tài, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang cho rằng, đây là đề tài mang tính cấp thiết cao về đánh giá mức độ tăng trưởng của kinh tế Quảng Nam toàn diện từ năm 1997 - 2013; tuy nhiên cần làm rõ thêm cách xoay chuyển cơ cấu nền kinh tế, khi phân tích định hướng chủ đạo trình độ lao động, cơ sở hạ tầng, hiệu quả trong thu hút đầu tư vùng động lực phía đông và liên kết miền Trung. Với tính thiết thực của đề tài, sẽ giúp ngành chức năng, đơn vị nghiên cứu tìm ra những giải pháp để phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến. Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài xuất sắc.

PHÚC HOÀNG