Nghiên cứu đầu tư nhà máy điện sử dụng khí nhập khẩu tại Chu Lai

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản đồng ý về nguyên tắc cho Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai ký kết bản ghi nhớ với Công ty CP Sản xuất điện Ratchaburi (Thái Lan) để nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sử dụng khí nhập khẩu tại Khu kinh tế mở Chu Lai với điều kiện phải được các cơ quan của Chính phủ Việt Nam bổ sung quy hoạch ngoài dự án trung tâm khí điện, và thời gian nghiên cứu nộp hồ sơ báo cáo trước ngày 30.6.2018.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai nghiên cứu hoàn chỉnh nội dung chi tiết của bản ghi nhớ để thương thảo, ký kết với Công ty CP Sản xuất điện Ratchaburi đảm bảo đúng các quy định hiện hành; phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra, tìm hiểu thông tin về năng lực tài chính và tình hình nghiên cứu đầu tư dự án của công ty, định kỳ 3 tháng báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.

VĂN PHIN