Người nộp thuế được giảm trừ 78 triệu đồng cho thuế thu nhập cá nhân năm 2013

T.D |

Tổng Cục Thuế vừa ban hành công văn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013. Công văn này nêu rõ tổng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 78 triệu đồng (mức giảm trừ của 6 tháng đầu năm là 4 triệu đồng, 6 tháng cuối năm là 9 triệu đồng). Mức giảm trừ cho người phụ thuộc được tính theo số người phụ thuộc, số tháng được tính giảm trừ và mức tiền được trừ cho mỗi người một tháng (1,6 triệu đồng/người/tháng áp dụng cho 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm là 3,6 triệu đồng/người/tháng).

Ngoài ra công văn cũng nêu việc xác định người phụ thuộc là người mắc bệnh hiểm nghèo trong năm 2013 sẽ áp dụng theo danh mục ban hành kèm Công văn 16662/BTC-TCT. Từ năm 2014 sẽ áp dụng theo danh mục của Bộ Y tế. Hồ sơ khai quyết toán thuế sẽ thực hiện theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC (không thực hiện theo Thông tư 156/2013/TT-BTC). Đối tượng phải quyết toán thuế TNCN là tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt trong năm có phát sinh khấu trừ hay không khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán và quyết toán thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2013 thì không phải khai quyết toán thuế TNCN. Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh; thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp, đại lý xổ số thực hiện quyết toán thuế TNCN theo hướng dẫn tại điểm c, điểm e, khoản 2 Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15.8.2013 của Bộ Tài chính. Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% tính trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày 31.3.2014.

T.D