Nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành quy định về việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN) tham gia đề án Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012 - 2020.

Cụ thể, DN thuộc các thành phần kinh tế được thành lập theo Luật DN, có quy mô vừa và nhỏ; HTX, làng nghề (dưới đây gọi chung là DN); đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ DN trong lĩnh vực kiểm định, thử nghiệm và đánh giá chứng nhận được hỗ trợ theo quy chế này. Các DN được hỗ trợ thông qua tổ chức tư vấn nếu DN được lựa chọn vào danh sách 50 DN xây dựng thành DN điển hình toàn diện theo đề án đã được phê duyệt; trực tiếp hỗ trợ cho DN sau khi DN đã thực hiện các nội dung đăng ký tham gia đề án và có bằng chứng về kết quả thực hiện. Để được hỗ trợ, DN phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện: là đối tượng phù hợp với quy định và không có vốn đầu tư nước ngoài; chưa nhận hỗ trợ với cùng nội dung từ nguồn kinh phí khác của Nhà nước; là DN thuộc danh sách DN được hỗ trợ do ban điều hành đề án xác lập; có bản “đăng ký tham gia đề án” theo hướng dẫn của ban điều hành.

Quy định cũng nêu rõ mức hỗ trợ cụ thể đối với từng lĩnh vực, trong đó DN áp dụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng được hỗ trợ 40 triệu đồng/công cụ; DN sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng và hạn chế ô nhiễm môi trường được hỗ trợ không quá 250 triệu đồng/DN; DN ứng dụng công nghệ sản xuất phân vi sinh, hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ không quá 250 triệu đồng/DN v.v.

PHÚC LÂM