Nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp Núi Thành

 VĂN PHIN |

Từ đầu năm đến nay, có 5 doanh nghiệp xúc tiến đầu tư vào 2 cụm công nghiệp của huyện Núi Thành.

Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Núi Thành đã tiếp nhận trường hợp đầu tư mới của Công ty TNHH MTV Thái Bình xây dựng nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông, Công ty TNHH Đầu tư Miền Trung Xanh xây dựng nhà máy gạch không nung vào Cụm công nghiệp Nam Chu Lai (xã Tam Nghĩa). Ngoài ra, Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp huyện Núi Thành còn hướng dẫn Công ty TNHH Thành Xuân Phú thực hiện các bước của dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp Trảng Tôn (thị trấn Núi Thành), Công ty CP Khai Phong thực hiện các bước của dự án đầu tư vào Cụm công nghiệp Nam Chu Lai; hướng dẫn Công ty Ming Tai Kaniting Garment Factory Ltd (Hồng Công) thực hiện các bước đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất - kinh doanh xuất khẩu may, thêu, in hoa vào Cụm công nghiệp Trảng Tôn (thị trấn Núi Thành).

 VĂN PHIN