Nhiều dự án đăng ký tại Hội nghị xúc tiến đầu tư đang triển khai xây dựng

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đã rà soát và vừa có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ về tiến độ thực hiện của các dự án cam kết đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam 2017.

Theo đó, trong số 28 dự án đầu tư có 9 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp; 13 dự án đô thị, du lịch; 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; 2 dự án nông nghiệp; 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Ngoài ra còn có 2 dự án ký ghi nhớ, 3 dự án công bố.  

Hầu hết các dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực nêu trên đều đã hoàn thành thủ tục cấp giấy phép xây dựng, hợp đồng thuê đất, kế hoạch bảo vệ môi trường, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã thỏa thuận nghiên cứu đầu tư. Đồng thời đang triển khai xây dựng theo thiết kế được phê duyệt hoặc tổ chức khảo sát địa chất, lựa chọn nhà thầu, thực hiện các thủ tục về đất đai, bảo vệ môi trường; trình phê duyệt quy hoạch chi tiết, triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Riêng 2 dự án ghi nhớ đã ký thỏa thuận đầu tư đang triển khai dự án theo đúng nội dung thỏa thuận đầu tư chiến lược hoặc triển khai đánh giá tác động môi trường; 3 dự án công bố đang thực hiện thủ tục cấp giấy nhận đăng ký đầu tư hoặc đang triển khai xây dựng theo thiết kế được phê duyệt.

Được biết, tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam năm 2017 do UBND tỉnh phối hợp với Bộ Kế hoạch - đầu tư tổ chức vào cuối tháng 3.2017, các nhà đầu tư đăng ký tổng vốn cho các dự án đạt 15,8 tỷ USD.

CHÂU NỮ