Nhiều sáng kiến phát triển đô thị bền vững

X.PHÚ |

Sau khi đưa ra “Sáng kiến Tam Kỳ” trong ngày đầu, hôm qua 24.8, ngày thứ 2 của diễn đàn “Quy hoạch và phát triển đô thị hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu”, các đại biểu tham gia hội nghị bàn tròn lãnh đạo thành phố về sáng kiến phát triển đô thị bền vững. Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ - Nguyễn Minh Nam, Giám đốc UN-Habitat Việt Nam - Nguyễn Quang, Phó cục trưởng Cục phát triển đô thị - Trần Quốc Thái và Viện trưởng Viện quy hoạch đô thị và nông thôn - Ngô Trung Hải chủ trì hội nghị.

Bên cạnh việc giới thiệu xây dựng chiến lược phát triển thành phố của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn, Un-Habitat Việt Nam và TP.Tam Kỳ, nhiều sáng kiến của các địa phương trên cả nước và quốc tế đã được chia sẻ. Đó là cầu đi bộ Ninh Kiều của TP.Cần Thơ; sử dụng truyền thông xã hội trong quản lý đô thị của TP.Đà Nẵng; làng bích họa Tam Thanh của TP.Tam Kỳ; vườn ươm doanh nghiệp cho phát triển đô thị bền vững của các thành phố Tel Aviv và Jerusalem (Israel). Theo ông Nguyễn Quang, việc xây dựng chiến lược trong phát triển đô thị và những sáng kiến được giới thiệu tại hội nghị sẽ là cơ sở để các thành phố tham khảo, phục vụ cho việc hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển đô thị bền vững theo hướng tăng trưởng xanh.

X.PHÚ