Nông dân Phú Ninh cung ứng ra thị trường hơn 4.000 tấn giống lúa

VĂN SỰ - VINH ANH |

Hôm qua 4.12, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết năm nông nghiệp 2018 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018 - 2019.

Trong 2 vụ đông xuân và hè thu của năm 2018, nông dân trên địa bàn Phú Ninh sản xuất hơn 6.661ha lúa, 1.025ha bắp. Nhờ năng suất 2 loại cây trồng vừa nêu khá cao nên tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm của huyện đạt 45.074 tấn. Đáng ghi nhận là trong năm nay chính quyền cơ sở cùng các hợp tác xã nông nghiệp của Phú Ninh đứng ra làm khâu trung gian để nông dân địa phương liên kết với nhiều doanh nghiệp tổ chức sản xuất hơn 701ha giống lúa hàng hóa và cung ứng ra thị trường hơn 4.000 tấn giống lúa các loại. Thực tế cho thấy, mô hình liên kết sản xuất này giúp nhà nông tăng ít nhất 25% giá trị kinh tế so với canh tác lúa thương phẩm trên cùng đơn vị diện tích.

VĂN SỰ - VINH ANH