Nông Sơn, Quế Sơn: Kinh tế tăng trưởng khá

THU PHƯƠNG - HẢI HÀN |

Huyện ủy Nông Sơn vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ mở rộng lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015 - 2020 đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018, thảo luận đề ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2018 tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng, bằng 101,95% kế hoạch, tăng 13,1% so với cùng kỳ; trong đó giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 225,7 tỷ đồng, bằng 100,9% kế hoạch, tăng 7,1%. Ngành chăn nuôi tăng 4,2% so với cùng kỳ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, đến nay số tiêu chí đạt được bình quân là 13 tiêu chí/xã. Các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển khá, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động; giá trị ước đạt 619,1 tỷ đồng, bằng 102,7% kế hoạch, tăng 14% so với cùng kỳ. Ngành dịch vụ phát triển mạnh, sản phẩm ngày càng đa dạng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, giá trị ước đạt 385 tỷ đồng, bằng 101,27% kế hoạch, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện xuống cơ sở được chú trọng. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm, đến nay đã kết nạp được 40/75 đảng viên mới, đạt 53,3% chỉ tiêu.

*Cùng ngày, HĐND huyện Quế Sơn khai mạc kỳ họp cuối năm, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018 và đề ra kế hoạch, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018 gặp nhiều khó khăn nhưng  Quế Sơn vẫn giành được nhiều thắng lợi. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng đạt hơn 16%; thu ngân sách hơn 734 tỷ đồng, đạt 148% dự toán tỉnh giao; vượt gần 20% kế hoạch đề ra; thu hút đầu tư trên địa bàn có nhiều khởi sắc, trong năm đã thu hút 11 doanh nghiệp đầu tư vào huyện, với tổng vốn đầu tư 568 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước phát triển, chính sách an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; quốc phòng - an ninh đảm bảo. Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện Quế Sơn đề ra mục tiêu phấn đấu trong năm 2019: tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 15% trở lên; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng/năm; thu phát sinh kinh tế trên địa bàn tăng từ 10% trở lên so chỉ tiêu tỉnh giao; thêm 2 xã đạt chuẩn NTM; hộ nghèo giảm 2% so với năm 2018...

THU PHƯƠNG - HẢI HÀN