Núi Thành: Ký kết thỏa thuận phối hợp thu ngân sách nhà nước

VĂN PHIN |

(QNO) - Chiều 28.3, Kho bạc Nhà nước, Chi cục Thuế huyện Núi Thành, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Chi nhánh Ngân hàng TMCP Quân đội Quảng Nam (MB Quảng Nam) tổ chức ký kết thỏa thuận thu ngân sách nhà nước.

Lễ ký thỏa thuận thu ngân sách nhà nước. Ảnh: VĂN PHIN
Lễ ký thỏa thuận thu ngân sách nhà nước. Ảnh: VĂN PHIN

Tại lễ ký kết, các bên thống nhất cùng phối hợp tổ chức thu các khoản thu thuế, phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước; các khoản thu khác của ngân sách nhà nước và thu phạt vi phạm hành chính qua MB Quảng Nam theo các quy định tại Thông tư số 328/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu và quản lý các khoàn thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Kho bạc Nhà nước Núi Thành, Chi cục Thuế Núi Thành, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà và MB Quảng Nam tổ chức phối hợp thu ngân sách theo nguyên tắc kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu điện tử giữa các bên về số phải thu, số đã thu ngân sách nhà nước của người nộp ngân sách nhà nước đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật…

VĂN PHIN