Núi Thành: Tàu thuyền có công suất máy lớn tăng mạnh

VĂN PHIN |

Núi Thành hiện có 1.500 tàu thuyền gắn máy làm nghề khai thác và dịch vụ hậu cần nghề cá với tổng công suất máy 117.198CV, tăng 15,66% so với năm 2013. Đặc biệt, số tàu thuyền có công suất máy lớn tăng mạnh. Toàn huyện có 242 tàu công suất máy từ 90CV trở lên, tăng 20 chiếc so với năm 2013, trong đó phương tiện tàu có công suất từ 400CV trở lên có 113 chiếc. Riêng tàu ông Bùi Văn Sanh (xã Tam Giang) có công suất máy lớn nhất là 1.070CV.

Hiện nay, huyện Núi Thành đang hoàn thành các thủ tục hỗ trợ ngư dân đóng mới thêm 45 tàu thuyền có công suất máy từ 90CV trở lên theo Nghị định 67/2014 của Chính phủ.

VĂN PHIN