Núi Thành thành lập Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện

VĂN PHIN |

Ngày 18.6, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành Nguyễn Văn Mau ký ban hành đề án thành lập Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện.

Ban Quản lý dự án - quỹ đất huyện Núi Thành là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện, có 1 giám đốc, không quá 2 phó giám đốc và các tổ chuyên môn, nghiệp vụ, gồm: hành chính tổng hợp, quản lý cụm công nghiệp; điều hành, quản lý dự án; bồi thường và giải phóng mặt bằng; quản lý và phát triển quỹ đất. Số người làm việc ban đầu theo thực trạng nhân sự của 2 đơn vị là 41 người. Dự kiến thời gian hợp nhất từ ngày 1.7.2019.