Phân bổ 60 tỷ đồng phát triển giao thông nông thôn

THÚY HẰNG |

UBND tỉnh vừa phân bổ 60 tỷ đồng hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn năm 2015 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu ưu tiên bố trí vốn cho các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015. Trường hợp kinh phí hỗ trợ không đáp ứng nhu cầu tại các xã đăng ký đạt chuẩn, UBND huyện báo cáo để tỉnh tiếp tục hỗ trợ từ các nguồn vốn khác. Được biết, qua rà soát tiêu chí giao thông tại 43 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, hiện còn 29 xã chưa đạt tiêu chí giao thông với tổng chiều dài 72,4km (không tính giao thông nội đồng được hỗ trợ đầu tư theo chương trình dồn điền đổi thửa).

THÚY HẰNG