Phân bổ hơn 456 tỷ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ hơn 456,3 tỷ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất ngân sách tỉnh năm 2020 chuyển sang năm 2021.

Cụ thể, cấp lại hơn 100,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất phát sinh trong năm 2020 cho UBND các huyện, thị xã theo Nghị quyết số 13 (ngày 19.7.2018) của HĐND tỉnh, gồm thị xã Điện Bàn hơn 99,1 tỷ đồng, huyện Núi Thành hơn 1,2 tỷ đồng.

Đồng thời bổ sung có mục tiêu cho UBND TP.Tam Kỳ 70 tỷ đồng để tập trung đầu tư khớp nối, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng đô thị.

UBND tỉnh cũng bổ sung có mục tiêu cho UBND huyện Núi Thành 100 tỷ đồng để đầu tư dự án khu tái định cư Tam Anh Nam; đầu tư khớp nối hạ tầng khu dân cư Chợ Trạm và đầu tư một số khu tái định cư phục vụ tái định cư dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai.

Ngoài ra, cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố 186 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn đầu tư thanh toán khối lượng và đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình, dự án do hụt thu ngân sách năm 2020.

Trong đó, Hội An được bổ sung 60 tỷ đồng; Điện Bàn, Tam Kỳ, Đại Lộc mỗi địa phương 20 tỷ đồng; Nông Sơn, Duy Xuyên, Thăng Bình mỗi địa phương 10 tỷ đồng; Núi Thành, Bắc Trà My, Phú Ninh, Tiên Phước mỗi địa phương 5 tỷ đồng; Hiệp Đức, Đông Giang mỗi địa phương 3 tỷ đồng; Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Nam Giang, Quế Sơn mỗi địa phương 2 tỷ đồng.

TAGS