Phát triển Đà Nẵng thành một trung tâm vùng đô thị

XUÂN LAN |

Đó là kiến nghị của các chuyên gia tại hội thảo “Tầm nhìn mới cho TP.Đà Nẵng: trung tâm vùng đô thị” do Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng phối hợp với Viện Nghiên cứu Seoul (SI), Đại học Sungkyunwan (Hàn Quốc) và Tổ chức Định cư con người Liên hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức ngày 22.10. Từ kinh nghiệm phát triển TP.Seoul và các mô hình sản xuất khu công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao của Hàn Quốc, quy hoạch TP.Đà Nẵng phát triển dịch vụ và công nghiệp  theo định hướng thành phố trung tâm vùng đô thị miền Trung, đặc biệt là khu vực Đông Dương và các nước Đông Nam Á trong tương lai gần.

XUÂN LAN