Phát triển du lịch bền vững

KHÁNH LINH |

Sáng qua 14.11, tại Hội An, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp với Văn phòng tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Quảng Nam tổ chức hội thảo chuyên đề “Du lịch bền vững”. Hơn 30 doanh nghiệp cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tham dự.

Du lịch bền vững trở thành yếu tố quan trọng để đánh giá mức độ hài lòng của du khách đối với các điểm đến và các doanh nghiệp du lịch. Vì vậy, việc bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội tránh các tác nhân tiêu cực tại địa phương và toàn cầu như không khí, nước, các di sản văn hóa, hướng đến hỗ trợ phát triển cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự phát triển chung cho xã hội… sẽ là yêu cầu thực tế đòi hỏi doanh nghiệp cần tuân thủ thực hiện. Trên cơ sở bộ tiêu chuẩn du lịch bền vững toàn cầu được cung cấp tại hội thảo sẽ giúp doanh nghiệp du lịch có cách nhìn nhận đúng đắn để đề ra giải pháp phát triển phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ 3 khía cạnh của du lịch bền vững  trong thời gian đến: tài chính (lợi nhuận), môi trường, xã hội.

KHÁNH LINH