Phát triển kinh tế vườn gắn với du lịch sinh thái tại Tiên Phước

DIỄM LỆ |

Chiều qua 22.2, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc với huyện Tiên Phước về đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại bền vững, gắn với du lịch sinh thái làng quê, xây dựng huyện Tiên Phước mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Theo đề án, Tiên Phước phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại nhằm mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, đến năm 2020 đưa thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%. Đến năm 2025 có hơn 1.000 vườn đạt tiêu chí xanh, sạch, đẹp có hiệu quả kinh tế cao, phát triển hơn 200 trang trại, gia trại và 20 trang trại chuyên canh cây tiêu, lòn bon, thanh trà, măng cụt, sầu riêng… Song song với đó, hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư kết nối với các nhà vườn, khu du lịch sinh thái trong vùng Tiên Cảnh - Tiên Châu - Nam Tiên Kỳ. Thực hiện liên kết chỉnh trang vườn nhà, hình thành các làng vườn sinh thái liên hoàn, phục vụ cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Tập trung tăng diện tích vườn và trang trại từ 5.600ha (năm 2016) lên 15.600ha (năm 2025)… Tổng nguồn vốn thực hiện 6 nhiệm vụ của đề án trong giai đoạn 2017 - 2025 hơn 646 tỷ đồng, trong đó huyện 11%, đề nghị tỉnh hỗ trợ 20%, vốn trong dân, doanh nghiệp 69%.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các sở, ngành và huyện Tiên Phước nghiên cứu hướng hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất và người dân phát triển theo đúng định hướng, giống cây trồng đạt chất lượng, bảo quản sau thu hoạch đảm bảo và có chuỗi tiêu thụ sản phẩm nhằm mang lại giá trị hàng hóa cao. Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề án của huyện Tiên Phước và cho rằng đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn vùng tây Quảng Nam giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

DIỄM LỆ