Phê duyệt đấu thầu mở rộng quốc lộ 1 qua Tam Kỳ

Công Tú |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình mở rộng tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn TP.Tam Kỳ, vệt từ 25,5m (vệt 25,5m trở lại thuộc dự án BOT) đến 52m và nút Nguyễn Hoàng.

Tổng cộng các gói thầu có giá trị gần 41,8 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm chi phí dịch vụ tư vấn, xây lắp và mua sắm hàng hóa. Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. UBND tỉnh cũng đã giao Sở GTVT (chủ đầu tư) tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà thầu theo đúng các quy định của pháp luật.

Công Tú