Phê duyệt giá đất khu du lịch sinh thái Phi Trường và Chu Lai Resort

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với Công ty CP Đầu tư phát triển Quảng Nam thuê đất xây dựng dự án khu du lịch sinh thái Phi Trường và dự án khu du lịch sinh thái Chu Lai Resort tại xã Tam Nghĩa (huyện Núi Thành).

 Theo đó, dự án khu du lịch sinh thái Phi Trường thuê diện tích đất 253.607m2 với hình thức trả tiền hằng năm, thời hạn 50 năm, giá 270 nghìn đồng/m2. Khu du lịch sinh thái Chu Lai Resort có diện tích 250.146m2 cũng với hình thức trả tiền thuê đất hằng năm với đơn giá 270 nghìn đồng/m2 trong thời hạn 50 năm. Trường hợp Công ty CP Đầu tư phát triển Quảng Nam có nhu cầu chuyển đổi sang đất kinh doanh bất động sản du lịch thì phải thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục và nộp tiền sử dụng đất một lần theo giá đất ở đúng quy định.

VĂN PHIN