Phối hợp cung cấp thông tin về các dự án bất động sản

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Hôm qua 8.1, UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc cung cấp thông tin về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Quy chế gồm 6 chương, 22 điều quy định những nguyên tắc, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, Sở TN-MT, Cục Thuế, Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai, Ban Quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, UBND các huyện, thành phố (gọi chung là cơ quan phối hợp) trong việc cung cấp số liệu cho Sở Xây dựng (gọi là cơ quan chủ trì) về tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi giải quyết công việc theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Ngoài ra, quy chế còn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan trong công tác phối hợp; thủ trưởng cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác phối hợp; đảm bảo kinh phí, thông tin, thời gian cho công tác phối hợp; khen thưởng và xử lý vi phạm trong công tác phối hợp…

NGUYÊN BẢO