Phối hợp thực hiện các hoạt động tiết kiệm điện

M.Đ (theo www.Eqn.Com.Vn) |

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh và Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong quy chế phối hợp về thực hiện các hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015. LĐLĐ tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, các tổ chức công đoàn ngành và công đoàn cơ sở thực thuộc triển khai thực hiện các nội dung trong chương trình phối hợp. Trong khi đó, PC Quảng Nam cũng có văn bản chỉ đạo các phòng, các điện lực khu vực phối hợp với LĐLĐ huyện, thành phố tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. Qua vận động, tuyên truyền đã tác động nâng cao nhận thức trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) toàn tỉnh về thực hành tiết kiệm điện trong công sở và gia đình.

Vừa qua, với sự chủ trì của Sở Công Thương, PC Quảng Nam đã phối hợp với LĐLĐ tỉnh phát động phong trào tiết kiệm điện trong cơ quan doanh nghiệp và tổ chức cuộc thi “Tiết kiệm điện trong công sở năm 2014” trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Cuộc thi này đã được 180 cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị - xã hội có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia, phấn đấu tiết kiệm trên 10% sản lượng điện trong các tháng 5, 6, 7 so với các tháng cùng kỳ năm 2013.

Để phong trào tiết kiệm điện lan tỏa đến các cơ quan, doanh nghiệp và CNVCLĐ trong toàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh và PC Quảng Nam tiếp tục phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp tiết kiệm điện đến CNVCLĐ thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, lồng ghép vào chương trình hành động của các tổ chức công đoàn trong toàn tỉnh. Theo đó, PC Quảng Nam cung cấp 3.000 tờ rơi hướng dẫn các biện pháp tiết kiệm điện trong cơ quan, công sở như: sử dụng thiết bị điện có hiệu quả; tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên; thay thế thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng… LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp tiếp nhận, phân phối và phổ biến nội dung trên đến công đoàn các cơ quan, doanh nghiệp trong toàn tỉnh để vận động CNVCLĐ sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Mặt khác, trên Cổng thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh sẽ xây dựng chuyên đề tuyên truyền tiết kiệm điện; cho gắn baner để quảng bá các hình thức, giải pháp, gương điển hình về tiết kiệm điện; phổ biến kế hoạch triển khai đến cơ sở, thực hiện đồng bộ quy chế phối hợp giữa LĐLĐ huyện với các điện lực; kết hợp việc tuyên truyền, phát tờ rơi trong dịp triển khai “Tháng công nhân năm 2014”…

M.Đ (theo www.Eqn.Com.Vn)