Phú Ninh cung ứng ra thị trường hơn 4.500 tấn lúa giống

T.ANH – V.CÔNG |

Sáng 22.11, UBND huyện Phú Ninh tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2016, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2017.

Năm 2016, kết quả sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giữ ổn định. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt 678 tỷ đồng, tăng 3,56% so với năm 2015. Tổng sản lượng lương thực đạt hơn 44,4 nghìn tấn; diện tích lúa giống hàng hóa hơn 840ha, cung ứng ra thị trường hơn 4.500 tấn lúa giống, góp phần thu nhập đáng kể cho nông dân; cơ cấu giống và lịch thời vụ được thực hiện khá nghiêm túc, các mô hình chuyển đổi cây trồng cạn trên chân đất lúa không chủ động nước được triển khai thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao; diện tích cánh đồng thu nhập cao được duy trì ổn định, góp phần tăng giá trị bình quân trên diện tích canh tác lên 62,1 triệu đồng/ha/năm …

T.ANH – V.CÔNG