Phú Ninh triển khai dịch vụ trực tuyến kho bạc nhà nước

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG |

Kho bạc Nhà nước Phú Ninh vừa tổ chức tập huấn, triển khai dịch vụ công trực tuyến kho bạc nhà nước cho hơn 200 học viên là chủ tài khoản, ủy quyền chủ tài khoản, kế toán các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể của 98 đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện.

Trong thời gian một ngày, học viên đã được triển khai các nội dung quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước; hướng dẫn đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến, kê khai và giao nhận hồ sơ trực tuyến, đăng ký bổ sung tài khoản tại kho bạc nhà nước và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký, đăng ký rút tiền mặt.

Được biết, sau tập huấn sẽ có 4 đơn vị triển khai thí điểm dịch vụ, gồm: Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phòng GD-ĐT, Kho bạc Nhà nước Phú Ninh và Viện Kiểm sát nhân Phú Ninh.

NGUYỄN QUỐC VƯƠNG