Quản lý trật tự xây dựng và đất đai tại các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp

VĂN PHIN |

Thực hiện Công điện khẩn số 03/2019 của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Núi Thành vừa ký ban hành quyết định thành lập tổ quản lý trật tự xây dựng và đất đai trên địa bàn các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp.

Tổ quản lý do Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện - Trương Văn Trung làm tổ trưởng, có nhiệm vụ thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng, mua bán, chuyển nhượng đất đai trái phép, đồng thời tham mưu cấp thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng trên địa bàn các xã Tam Anh Nam, Tam Hiệp; hàng tuần báo cáo kết quả cho Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện để chỉ đạo và báo cáo UBND tỉnh.

Trước đó, như báo chí phản ánh, tại xã Tam Anh Nam có tình trạng nhiều hộ dân xây dựng, cơi nới nhà, công trình kiến trúc trái phép trên đất dự án.

VĂN PHIN