Quảng Nam đạt và vượt kế hoạch 12/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội

LÊ QUÂN |

Chiều 9.1, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn chủ trì cuộc họp cùng sự tham gia của đại diện các sở, ban ngành...

Thông tin tại buổi họp báo, UBND tỉnh cho biết, năm 2018 Quảng Nam đạt được 12/13 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Trên địa bàn tỉnh hiện có gần 6.700 doanh nghiệp đang hoạt động. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước hơn 23.741 tỷ đồng, tổng chi cân đối ngân sách địa phương hơn 18.971 tỷ đồng... Các nhiệm vụ về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực; công tác về cải cách hành chính được tập trung thực hiện. Năm 2019, Quảng Nam tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ đột phá chiến lược, triển khai có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

Tại cuộc họp báo, các vấn đề về tài nguyên môi trường, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, việc sử dụng các công trình giao thông ở miền núi... nhận được nhiều sự quan tâm của báo chí.

LÊ QUÂN