Quảng Nam triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch là hỗ trợ các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nắm được nội dung cam kết của Hiệp định CPTPP và cách thức thực thi hiệp định trong từng lĩnh vực; vận dụng và phát huy có hiệu quả các ưu đãi của hiệp định, từ đó tận dụng tối đa các cơ hội và hạn chế thách thức của Hiệp định CPTPP trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần tích cực vào quá trình hội nhập kinh tế  quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh… Kế hoạch triển khai tập trung vào nhóm đối tượng chủ yếu là các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tấn báo chí địa phương, đội ngũ phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan thông tấn báo chí phụ trách lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn tỉnh.