Quế Phú hợp nhất 3 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn

HẢI HÀN |

Hôm qua 6.11, xã Quế Phú tổ chức đại hội hợp nhất 3 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp trên địa bàn thành HTX dịch vụ nông nghiệp toàn xã. Đây là mô hình hợp nhất các HTX nông nghiệp thành HTX dịch vụ nông nghiệp đầu tiên ở huyện Quế Sơn, hoạt động theo mô hình kiểu mới, theo Luật HTX và Luật Doanh nghiệp. Qua đó, phát huy sức mạnh kinh tế của các thành viên trong tổ chức sản xuất - kinh doanh nhằm tăng thêm thu nhập cho thành viên và người lao động, giải quyết việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Đến nay đã có hơn 200 thành viên đăng ký vào HTX, với tổng nguồn vốn hoạt động hơn 3,2 tỷ đồng.

HẢI HÀN