Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

T.LỘ |

Chính phủ vừa ban hành nghị định mới quy định chi tiết về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp (DN); đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký DN. Theo đó, mỗi DN được cấp mã số duy nhất gọi là mã số DN. Mã số này đồng thời là mã số thuế của DN. Mã số DN được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký DN. Đồng thời cơ quan quản lý nhà nước thống nhất sử dụng mã số DN để quản lý và trao đổi thông tin về DN. Để tạo thuận lợi hơn nữa cho người thành lập DN, nghị định mới đã bổ sung quy định về Phòng Đăng ký kinh doanh. Theo quy định, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh. Theo đó, thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký DN được giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Ngoài ra, nghị định mới quy định, DN có quyền quyết định về hình thức, nội dung và số lượng con dấu của DN, chi nhánh, văn phòng đại diện.

T.LỘ