Rà soát, đề xuất quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng

VĂN PHIN |

Sáng 26.12, ông Võ Văn Năm - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT có buổi làm việc với huyện Núi Thành về việc phối hợp rà soát hiện trạng nuôi tôm trên cát để đề xuất UBND tỉnh quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tạm thời.

Tại buổi làm việc, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh trình bày tiêu chí được xác định quy hoạch để nuôi tôm lót bạt trong giai đoạn hiện nay là tất cả diện tích nuôi tôm vùng triều trước đây, các ao nuôi lót bạt được nâng cấp từ các ao nuôi tôm sú cũ, các vùng nuôi nằm trong Quyết định số 60/2003/QĐ-UB ngày 16.6.2003 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý quy hoạch chi tiết nuôi tôm nước lợ các huyện, thị xã ven biển tỉnh Quảng Nam đến năm 2010 và Quyết định số 2855/QĐ-UBND ngày 12.9.2017 của UBND tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản Quảng Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Sau khi nghe nhiều ý kiến thảo luận, lãnh đạo Sở NN&PTNT thống nhất vùng quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng tạm thời trên địa bàn Núi Thành. Sắp tới, Sở NN&PTNT sẽ khảo sát thực địa, xây dựng bản đồ trước ngày 15.1.2014 để trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng tạm thời tại các xã Tam Tiến Tam Hòa và Tam Hải.

VĂN PHIN