Sáp nhập MHB chi nhánh Quảng Nam vào BIDV

T.D |

Chiều 14.5, trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng, đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cùng cán bộ, nhân viên chi nhánh Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển (BIDV) chi nhánh Quảng Nam, biên bản bàn giao sáp nhập MHB chi nhánh Quảng Nam vào BIDV đã được ký kết.

Cuộc sáp nhập này được thực hiện trên 2 nguyên tắc là bàn giao nguyên trạng (vốn, tài sản, công nợ, con người…) và giá trị cổ phiếu sáp nhập đồng hạng (1-1). Toàn bộ lợi ích cổ đông, người lao động và nhà nước đều được bảo đảm. BIDV tiếp nhận toàn bộ 27 nhân sự của MHB chi nhánh Quảng Nam vào làm việc tại BIDV với mức chi trả thu nhập không thấp hơn MHB đã từng chi trả. MHB chi nhánh Quảng Nam vẫn tiếp tục hoạt động liên tục cho đến ngày 25.5.2015 sẽ chính thức trở thành chi nhánh cấp I của BIDV tại Quảng Nam.

T.D