Sắp xếp lại hoạt động các chợ tại Tam Kỳ

XUÂN TRƯỜNG |

Chiều 22.2, UBND TP.Tam Kỳ họp bàn triển khai kế hoạch tổ chức, sắp xếp lại hoạt động tại các chợ trên địa bàn.

Hiện nay, tình hình buôn bán tại các chợ trên địa bàn thành phố có nhiều bất cập. Tại chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa), trên 20 hộ bán trái cây, bánh cúng, hàng kẹp cài, giữ xe… lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh tự phát; gần 70 hộ bán hàng cá, rau, tôm, trái cây… gây ảnh hưởng vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Tại chợ Vườn Lài (phường An Sơn), việc buôn bán của tiểu thương không hiệu quả. Tại chợ Hòa Hương (phường Hòa Hương), nhu cầu kinh doanh ngày càng cao nhưng một số hạng mục công trình chợ bị hư hỏng nặng. Lãnh đạo thành phố thống nhất: cần phân thêm lô cho các ngành hàng để giải quyết các hộ tự phát; kẻ vạch vị trí, sắp xếp lại các ngành hàng không đảm bảo trật tự; các địa phương hỗ trợ lực lượng cùng ban quản lý chợ xử lý nghiêm những trường hợp lấn chiếm lòng lề đường buôn bán, giữ xe; phát động các mô hình kinh doanh văn minh tại các chợ.

XUÂN TRƯỜNG