Tam Kỳ: 13 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất và tiền thuế khoảng 5,7 tỷ đồng

HOÀNG BIN |

Theo báo cáo của Chi cục Thuế TP.Tam Kỳ, đến nay, thành phố còn 13 doanh nghiệp nợ tiền thuê đất và tiền thuế với khoảng 5,7 tỷ đồng.

Đây là những doanh nghiệp đã nợ nhiều năm, trong đó, nợ nhiều nhất là Công ty TNHH Thương mại - dịch vụ và du lịch Bạch Vân nợ 1,16 tỷ đồng. Theo ý kiến của lãnh đạo TP.Tam Kỳ, sẽ áp dụng phương án thu hồi diện tích đất đã cho thuê nhưng chưa sử dụng, đơn vị nào đang thuê lại đất của các doanh nghiệp này thì chuyển sang thuê trực tiếp với nhà nước. Đối với doanh nghiệp vi phạm đã bị thu hồi giấy phép cho thuê nhưng vẫn còn tài sản trên đất thì thực hiện chuyển nhượng tài sản cho doanh nghiệp khác để khấu trừ tiền nợ. Những doanh nghiệp còn lại, Chi cục Thuế thành phố phát hành thông báo đòi nợ và đề xuất tỉnh thu hồi diện tích đất cho thuê để giao cho thành phố quản lý, từ đó thu hồi giấy phép của những đơn vị hoạt động không hiệu quả, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực sự có nhu cầu thuê đất, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

HOÀNG BIN