Tam Kỳ: Đầu tư Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

LINH CHI |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam tạo điều kiện cho Công ty TNHH Đại Việt hợp tác đầu tư, khai thác kinh doanh Trạm dừng nghỉ thuộc dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 2656/QĐ-BGTVT.

Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có quy hoạch đầu tư 2 trạm dịch vụ nghỉ ngơi có chức năng kinh doanh tổng hợp gồm trạm sửa chữa bảo dưỡng, trạm xăng dầu, khu rửa xe ... tại khoảng lý trình km69+600, thuộc địa phận TP.Tam Kỳ. Đến nay, Công ty TNHH Đại Việt đã khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng Trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại vị trí nêu trên, với đầy đủ chức năng kinh doanh tổng hợp như quyết định phê duyệt của dự án.

Được biết, hiện Công ty TNHH Đại Việt đã đầu tư kinh doanh, hoạt động có hiệu quả Trạm dừng nghỉ Bình An (huyện Thăng Bình).

LINH CHI