Tam Kỳ: Thông qua quy hoạch 3 phân khu

XUÂN PHÚ |

Đến nay, 3 phân khu quy hoạch của Tam Kỳ gồm phân khu số 8 - trung tâm đô thị phía đông, phân khu 9 - trung tâm hành chính, chính trị mới và phân khu 12 - trung tâm dịch vụ, du lịch ven sông, ven biển đã được UBND tỉnh thông qua.

Hiện thành phố tiếp tục triển khai lập quy hoạch các phân khu 6 (trung tâm thương mại dịch vụ), phân khu 7 (khu nông nghiệp nông thôn ngoại thị phía đông) , phân khu 10 (trung tâm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao), phân khu 11 (trung tâm dịch vụ gắn cảnh quan sinh thái, lịch sử hồ sông Đầm.

Trên lĩnh vực quản lý hạ tầng đô thị, từ đầu năm đến nay địa phương đã cấp 240 giấy phép xây dựng, thẩm định 9 hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công. Đồng thời phê duyệt đầu tư các tuyến đường bê tông giao thông nông thôn, kiệt hẻm đô thị năm 2019 có chiều dài hơn 8,8km với tổng kinh phí 6,1 tỷ đồng. Việc đẩy mạnh công tác quy hoạch và thực hiện tốt quản lý quy hoạch sẽ góp phần giúp đô thị phát triển theo đúng quy hoạch chung đã được phê duyệt.