Tăng cường các biện pháp ổn định thị trường mặt hàng thịt heo

V.H |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu các sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ nhằm tăng cường các biện pháp ổn định thị trường mặt hàng thịt heo trên địa bàn tỉnh.

Theo đó yêu cầu Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan có các giải pháp tổng thể để hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố chăn nuôi hiệu quả, bền vững; trong đó tập trung vào việc xây dựng, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện phát triển chăn nuôi gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành và chế biến sâu các sản phẩm chăn nuôi để tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường.

Tổ chức rà soát, điều chỉnh các cơ sở chăn nuôi công nghiệp đảm bảo phù hợp; tổ chức chăn nuôi theo các chuỗi liên kết từ cung cấp đầu vào cho sản xuất đến chế biến, tiêu thụ; lấy doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại làm động lực nhằm kiểm soát tốt chất lượng, an toàn thực phẩm và điều tiết cung cầu của thị trường các sản phâm chăn nuôi.

Đối với Sở Công Thương, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ thị trường thịt heo tại các chợ, siêu thị... trên địa bàn tỉnh; có giải pháp chỉ đạo các địa phương, ban quản lý chợ tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ giết mổ gia súc, kinh doanh thịt heo nhằm giải quyết tình trạng giá thịt heo cao trong khi giá heo hơi sụt giảm.

Phối hợp với Cục Hải quan, Sở NN&PTNT, các đơn vị liên quan tạo điều kiện tối đa cho việc xuất khẩu và tiêu thụ thịt heo; tổ chức chương trình kết nối giữa các doanh nghiệp và vùng sản xuất, tăng cường công tác thu mua, chế biến, cấp đông.

Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam và các cơ quan truyền thông địa phương thông tin về thị trường thịt heo hiện nay cơ bản vẫn là tiêu thụ nội địa và từng bước mở rộng xuất khẩu sang các nước; thông tin kịp thời về giá heo hơi và giá thịt heo của thị trường để người chăn nuôi không bị thương lái ép giá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, đài truyền thanh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền khuyến khích nhân dân tiêu thụ sản phẩm ngay tại địa phương nhằm giảm tồn đọng heo hơi và thu hồi vốn. Hướng dẫn người chăn nuôi khi có kế hoạch tái đàn cần phải có hợp đồng thống nhất với doanh nghiệp hoặc thương nhân thu mua heo để tránh rủi ro trong tiêu thụ. Rà soát quy hoạch chăn nuôi heo gắn với thị trường chung và tiềm năng của địa phương. Việc mở rộng quy mô đàn heo trên địa bàn phải căn cứ vào tín hiệu trên thị trường, nhất là quy mô đàn heo nái; khuyến khích thay đổi cơ cấu giống và phát triển các giống vật nuôi cao sản, giống đặc sản để đa dạng hóa sản phẩm; khuyến khích phát triển chăn nuôi theo các chuỗi liên kết, có sự tham gia đầu tư, kết nối thị trường của các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, các hội nghề nghiệp... để chủ động bao tiêu đầu ra cho chăn nuôi; phối hợp với các ngành liên quan kịp thời ngăn chặn các hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.

V.H