Tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá

BẢO NGUYÊN |

UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công Thương, GD-ĐT, Y tế, Giao thông vận tải, NN&PTNT, Cục Thuế, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình hình diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt là giám sát chặt chẽ việc kê khai giảm giá cước đối với dịch vụ vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong đó yêu cầu và kê khai giảm giá cước đối với việc vận tải bằng ô tô. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện việc đăng ký, kê khai, niêm yết giá…; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh…

BẢO NGUYÊN