Tăng cường kiểm soát chi

T.D |

Chiều 22.11, Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh có buổi làm việc với Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Nam về thu - chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư và thu hồi nợ tạm ứng.

Theo thống kê của KBNN, tính đến ngày 15.11, tổng chi ngân sách hơn 10.874 tỷ đồng, thu ngân sách hơn 20.619 tỷ đồng; tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 61%, thấp hơn cùng kỳ năm 2017 khoảng 3%; số dư nợ tạm ứng từ kế hoạch năm 2010 trở về trước vẫn còn 15,711 tỷ đồng chưa thể xử lý được và số dư tạm ứng quá hạn kế hoạch năm 2011 - 2015 còn tồn đọng đến hơn 22,323 tỷ đồng. KBNN kiến nghị HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo các chủ đầu tư tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi KBNN để giải ngân kịp thời, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào thời điểm cuối năm. Những dự án không thể triển khai thi công, vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng, chưa đấu thầu… xem xét, điều chỉnh kế hoạch vốn sang các dự án có khối lượng trong nội bộ chủ đầu tư.

Theo ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, KBNN cần phân tích rõ kế hoạch vốn 2017 kéo dài giải ngân thấp, các hồ sơ bị xuất toán, tăng cường kiểm soát chi thường xuyên, tham mưu kiến nghị giảm số vốn tạm ứng, tạm dừng cấp vốn với các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30%.

T.D