Tăng cường quản lý hoạt động nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh

PHƯỚC TÙNG |

(QNO) - Tin từ UBND tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Giám đốc Sở NN&PTNT, chủ tịch UBND các huyện, thành phố có nuôi chim yến chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở nuôi chim yến.

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tạm thời về quản lý nuôi chim yến đến các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến biết và thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện đánh giá, phân loại các cơ sở nuôi chim yến; kiểm tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân nuôi chim yến vi phạm các quy định về khai báo, sử dụng âm thanh dẫn dụ chim yến, vệ sinh thú y và phòng chống dịch bệnh,… Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT chỉ đạo phòng tài nguyên và môi trường hướng dẫn các chủ cơ sở nuôi chim yến thực hiện cam kết về bảo vệ môi trường trong quá trình nuôi theo quy định.  Đối với các huyện, thành phố có điều kiện tự nhiên phù hợp với đặc điểm và tập tính tự nhiên của chim yến thì tổ chức nghiên cứu, đánh giá hiện trạng để xây dựng quy hoạch vùng nuôi chim yến tập trung trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Sở NN&PTNT phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định về quản lý nuôi chim yến trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

PHƯỚC TÙNG