Tăng cường sản xuất rau theo mô hình VietGAP

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - Nhằm tăng cường quản lý sản xuất, tiêu thụ rau để đảm bảo an toàn thực phẩm, UBND tỉnh vừa ban hành công văn về vấn đề này.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu: Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố rà sát, duy trì, phát triển các vùng sản xuất rau an toàn, tăng cường thực hiện các biện pháp sản xuất rau an toàn theo mô hình VietGAP. Ngoài ra, phải đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, tập huấn, hướng dẫn nông dân về quy trình sản xuất rau an toàn, quản lý buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật ở địa phương. Bên cạnh đó, chú ý nâng cao nhận thức, hiểu biết về các quy định của pháp luật an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

Công văn cũng yêu cầu các ngành chức năng tăng cường kiểm giám sát chất lượng rau, tập trung vào các vùng trồng rau và các loại rau có nguy cơ cao. Đồng thời, phát triển, nhân rộng các mô hình liên kết giữa các doanh nghiệp và nông dân thông qua hợp tác xã và các hình thức phù hợp trong sản xuất và tiêu thụ rau an toàn.

NGUYÊN BẢO