Tạo mô hình phát triển sinh kế cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025, tất cả địa phương có hồ chứa thủy điện đều có các mô hình sinh kế bền vững cho người dân.

Mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện. Ảnh: TẤN SỸ
Mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện. Ảnh: TẤN SỸ

Hôm qua 13.4, UBND tỉnh ban hành Chương trình sinh kế cho người dân lưu vực các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.

Chương trình đặt mục tiêu, năm 2022 hoàn thành tối thiểu 1 mô hình phát triển sinh kế cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh; ưu tiên thực hiện mô hình sinh kế cho người dân đối với các công trình thủy điện đã và đang hoạt động.

Năm 2023 mỗi huyện có hồ chứa thủy điện hoàn thành tối thiểu 1 mô hình phát triển sinh kế/1 thủy điện có hồ chứa thủy điện cho người dân lưu vực hồ chứa thủy điện. Nếu trên địa bàn huyện có 2 thủy điện thì có tối thiểu 2 mô hình.

Năm 2024 mỗi huyện có hồ chứa thủy điện hoàn thành tối thiểu 2 mô hình phát triển sinh kế/1 thủy điện. Trường hợp trên địa bàn huyện có 2 thủy điện thì có tối thiểu 4 mô hình sinh kế.

Đến năm 2025, tất cả huyện có hồ chứa thủy điện đều có các loại mô hình sinh kế bền vững cho người dân.

UBND tỉnh đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, đó là nâng cao nhận thức, năng lực cho chính quyền địa phương, người dân, cộng đồng người dân tại các lưu vực hồ chứa thủy điện; tăng cường quản lý nhà nước tại các địa phương có khu vực lòng hồ thủy điện.

Về thủy sản, tiếp tục hỗ trợ phát triển các mô hình nuôi tại các huyện miền núi, đặc biệt là các lòng hồ thủy điện chưa triển khai mô hình nuôi cá lồng bè.

Về nông - lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác giao khoán rừng đến người dân tái định cư thủy điện để người dân có nguồn thu nhập ổn định từ nguồn thu thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm giảm thiểu tác động vào rừng.

Về du lịch, khảo sát, đánh giá tiềm năng, kêu gọi thu hút đầu tư; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch vùng lòng hồ thủy điện; tăng cường quảng bá xúc tiến, liên kết hợp tác phát triển du lịch.

TAGS

Đa dạng mô hình kinh tế ở Bình Lãnh

LÊ TRẦN |

Từ chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế 7 xã vùng tây giai đoạn 2022 - 2025 theo tinh thần Nghị quyết 53 của HĐND huyện Thăng Bình, Đảng bộ, chính quyền xã Bình Lãnh nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế - xã hội miền núi: Nhìn từ nền tảng hạ tầng - Bài cuối: Động lực của giai đoạn mới

DIỄM LỆ - ALĂNG NGƯỚC |

Nghị quyết 88 của Quốc hội về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 được khởi động trên địa bàn tỉnh, là một trong những động lực giúp đổi thay đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn mới, kế thừa và phát huy thành quả đạt được từ các chính sách đã đầu tư.

Phát triển kinh tế - xã hội miền núi: Nhìn từ nền tảng hạ tầng - Bài 2: Tạo sinh kế giảm nghèo

DIỄM LỆ - ALĂNG NGƯỚC |

Hạ tầng thiết yếu được xem là động lực quan trọng trong công cuộc giảm nghèo ở miền núi. Gần 20 năm qua, nhiều chính sách, nguồn lực tập trung một cách hệ thống cho khu vực này, góp phần tạo ra sinh kế giảm nghèo bền vững cho người dân.

Phát triển kinh tế - xã hội miền núi: Nhìn từ nền tảng hạ tầng - Bài 1: Trên con đường mới

DIỄM LỆ - ALĂNG NGƯỚC |

Sau 25 năm tái lập tỉnh, diện mạo miền núi Quảng Nam có sự đổi thay vượt bật nhờ các chính sách đầu tư toàn diện. Đặc biệt, quá trình đầu tư hạ tầng đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng cao và tiếp tục được Trung ương, tỉnh tập trung toàn lực triển khai trong giai đoạn tiếp theo.