Tập huấn triển khai chương trình OCOP

XUÂN HIỀN |

Nằm trong hoạt động triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sáng 10.10, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) tổ chức tập huấn nội dung chu trình OCOP và đánh giá, xếp hạng sản phẩm cho các cán bộ các sở, ngành liên quan và cán bộ trực tiếp quản lý, điều hành chương trình OCOP cấp huyện, xã, cùng 31 chủ thể tham gia phương án thí điểm năm 2018. Nội dung tập huấn do PGS-TS. Trần Văn Ơn - chuyên gia tư vấn chương trình OCOP trình bày.

PGS-TS. Trần Văn Ơn đã giới thiệu tổng quan về chương trình OCOP, chu trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng sản phẩm, ý tưởng sản phẩm; phương pháp xây dựng phương án kinh doanh, xây dựng triển khai các dự án về phát triển sản phẩm, về nghiên cứu, phát triển thị trường... TS. Trần Văn Ơn cho biết, có 3 nguyên tắc OCOP phải đáp ứng, gồm: Hành động địa phương - hướng tới toàn cầu; Tự lực - sáng tạo; Phát triển nguồn nhân lực. Theo đó, chu trình OCOP thường niên của Quảng Nam sẽ có 6 bước: tuyên truyền hướng dẫn - nhận ý tưởng sản phẩm - nhận kế hoạch kinh doanh - triển khai phương án kinh doanh sau khi được duyệt - thi đánh giá sản phẩm cấp huyện, tỉnh - xúc tiến thương mại.

Đề án OCOP Quảng Nam được UBND tỉnh phê duyệt hồi tháng 5.2018, thời gian thực hiện từ năm 2018 đến 2030, nhằm phát triển sản phẩm nông nghiệp,  phi nông nghiệp, dịch vụ du lịch có lợi thế theo chuỗi giá trị.

XUÂN HIỀN