Tập huấn về tác động từ FTA, cơ hội và thách thức của Quảng Nam

ĐOÀN ĐẠO |

Hôm qua 2.10, Sở Công Thương phối hợp với Vụ Chính sách thương mại đa biên - Bộ Công Thương tổ chức hội thảo tập huấn tác động các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đến xuất nhập khẩu - cơ hội và thách thức của Cộng đồng kinh tế ASEAN đến Quảng Nam.

Tại hội thảo, TS. Trần Bá Cường - Trưởng phòng WTO Vụ Chính sách thương mại đa biên đã phổ biến các kiến thức về Cộng đồng kinh tế ASEAN, các FTA song phương, đa phương mà Việt Nam tham gia, các quy tắc xuất xứ trong FTA và những văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Quảng Nam; văn bản, nội dung về ưu đãi đầu tư và xuất nhập khẩu hiện nay. Dịp này, các đại biểu đã thảo luận về tận dụng lợi thế FTA thông qua quy tắc xuất xứ; trao đổi về cơ hội và thách thức của Cộng đồng kinh tế ASEAN đối với kinh tế của Quảng Nam…

ĐOÀN ĐẠO