Tập trung nguồn lực để tái cơ cấu ngành nông nghiệp

NGUYỄN SỰ |

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại cuộc làm việc với Sở NN&PTNT, chính quyền một số địa phương về kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp 3 năm gần đây và triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2016 - 2020, diễn ra hôm qua 25.5.

Ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, nhờ nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nên thời gian qua ngành nông nghiệp có bước chuyển biến rõ nét. Theo đó, ngoài việc quy hoạch đưa vào gieo trồng mỗi vụ 4.000ha giống lúa hàng hóa và lúa thương phẩm chất lượng cao theo phương thức doanh nghiệp bao tiêu toàn bộ đầu ra của sản phẩm thì tại nhiều địa phương cũng đã hình thành hàng loạt mô hình cánh đồng mẫu chuyên canh tác các loại cây công nghiệp ngắn ngày, rau đậu thực phẩm theo hướng hàng hóa với quy mô 6.000ha đất nhằm giúp nhà nông nâng cao giá trị sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng tích cực xây dựng các mô hình chăn nuôi theo hình thức trang trại và gia trại để tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… Được biết, 5 năm qua tốc độ tăng trưởng bình quân của lĩnh vực nông nghiệp đạt 3,7%, lâm nghiệp 12%, thủy sản 6,3%. Theo kế hoạch, giai đoạn 2016 - 2020, tổng kinh phí thực hiện đề án tái cơ cấu nông nghiệp trên phạm vi toàn tỉnh là 1.800 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, tái cơ cấu nông nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay, vì vậy đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải vào cuộc. Theo đồng chí Lê Trí Thanh, muốn mang lại hiệu quả thiết thực, thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt các quy hoạch đã được phê duyệt và rà soát, điều chỉnh một số quy hoạch phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới ở từng địa phương. Cạnh đó, phải đẩy mạnh khâu dồn điền đổi thửa, xây dựng các cánh đồng mẫu lớn, chuyển giao rộng rãi những gói kỹ thuật sản xuất mới cho nông dân. Đặc biệt, quan tâm đến việc nhân rộng mô hình tích tụ ruộng đất, chú trọng thi công kết cấu hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng và tăng cường xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp…

NGUYỄN SỰ