Tập trung tăng thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư

T.D |

Đó là nhiệm vụ chủ đạo trong hai tháng còn lại của năm 2014 được đề cập tại phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh chủ trì sáng 3.11.

Theo nhận định của chính quyền và các cơ quan quản lý, tháng 10 và 10 tháng qua, sản xuất công nghiệp của tỉnh có dấu hiệu tích cực, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng, lượng sản phẩm tiêu thụ cao hơn so cùng kỳ, nhất là thực phẩm và xe ô tô các loại (dù mức tăng không cao), lượng hàng tồn kho giảm ở một số mặt hàng. Sản xuất nông nghiệp được mùa ở cả 2 vụ, thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ, nợ xấu giảm đáng kể so với đầu năm, tai nạn giao thông giảm, công tác an sinh xã hội được đảm bảo. Tính đến hết tháng 10, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 6.790 tỷ đồng, tăng hơn 29% so cùng kỳ năm 2013, bằng 98% dự toán năm (thu nội địa hơn 4.800 tỷ đồng, bằng 96% dự toán; thu xuất nhập khẩu gần 1.760 tỷ đồng, vượt 12% dự toán). Tổng chi ngân sách địa phương hơn 9.195 tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm (chi thường xuyên 6.148 tỷ đồng, bằng 91% dự toán).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh nhấn mạnh, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra trong năm 2014, các cấp, ngành, chủ đầu tư cần bám sát kế hoạch và các giải pháp, tổ chức thực hiện tốt trong 2 tháng còn lại của năm. Nhanh chóng giải phóng mặt bằng, thúc đẩy tiến độ thi công các công trình, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, rà soát điều chuyển và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư phát triển, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2015 và 5 năm 2016 -2020 đúng thời gian quy định, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và đẩy mạnh việc tăng thu cho ngân sách.

* Chiều cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức họp báo thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, định hướng trong thời gian tới của tỉnh với đại diện các cơ quan báo chí, văn phòng thường trú tại Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

T.D