Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

ĐĂNG NGUYÊN |

Cùng với việc chú trọng xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, huyện Đông Giang đang nỗ lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững.

Theo ông Đỗ Tài - Bí thư Huyện ủy Đông Giang, xác định kết cấu hạ tầng là nhu cầu bức thiết, quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, những năm qua huyện đã tập trung xây dựng và hoàn thành nhiều hạng mục công trình hạ tầng nông thôn, nhất là về giao thông đi lại. Qua 5 năm (2012 - 2016), từ việc lồng ghép các nguồn vốn các chương trình mục tiêu giảm nghèo của Chính phủ, huyện đã xây dựng hàng loạt công trình quan trọng với tổng kinh phí gần 594 tỷ đồng. Cụ thể, xây dựng các tuyến đường Kà Dăng - Ma Cooih; xã Ba - xã Tư; Za Hung - Arooih; Za Hung - Jơ Ngây… Đồng thời mở rộng 13,5km đường giao thông ở thị trấn P’rao; trung tâm Sông Vàng (xã Ba); xây dựng gần 11km đường bê tông nông thôn với tổng nguồn vốn hơn 10 tỷ đồng. Nhờ đó, đến nay 100% xã, thị trấn trên địa bàn huyện có đường ô tô đến trung tâm; 90/95 thôn có đường bê tông kiên cố, đảm bảo việc đi lại của người dân. “Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và đi lại của người dân, việc tập trung đầu tư hoàn thành các tuyến đường giao thông quan trọng còn thúc đẩy cho phát triển hệ thống điện lưới quốc gia, các công trình phúc lợi dân sinh, cũng như tăng cường đảm bảo an ninh - quốc phòng và cải thiện môi trường sinh thái ở dân cư miền núi” - ông Tài cho biết thêm.

Nhiều công trình giao thông nông thôn được đầu tư, giúp người dân Đông Giang phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN
Nhiều công trình giao thông nông thôn được đầu tư, giúp người dân Đông Giang phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng với các mục tiêu NTM, ngoài hoàn thành công tác quy hoạch, cắm mốc thực địa và lập đề án xây dựng đúng tiến độ, các xã đã và đang từng bước hoàn thành các tiêu chí về NTM, đem lại hiệu quả bước đầu đầy khả quan. Theo đó, ngoài xã Ba được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2015, đến nay đã có 9 xã đạt 6 - 11 tiêu chí, với nhiều công trình được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển chung của địa phương. Bên cạnh đó, huyện cũng xét chọn 3 “Khu dân cư nông thôn kiểu mẫu” giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định 2663 của UBND tỉnh. Ngoài ra, địa phương cũng hoàn thành các quy hoạch tổng thể định hướng phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2020; cũng như các quy hoạch phân khu đô thị Sông Vàng, điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn P’rao... nhằm từng bước thay đổi diện mạo nông thôn miền núi theo nhu cầu phát triển hiện nay.

ĐĂNG NGUYÊN