Tây Giang thu ngân sách 6 tháng đạt 327 tỷ đồng

HIỀN THÚY - ĐÌNH HIỆP |

Trong 2 ngày 10 và 11.7, HĐND huyện Tây Giang (khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức Kỳ họp thứ 7. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, báo cáo tại kỳ họp cho biết, giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản của huyện ước đạt hơn 72 tỷ đồng, tăng 7,52%; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt hơn 80 tỷ đồng, tăng hơn 10%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 82,4 tỷ đồng, tăng 11,44% so với cùng kỳ năm 2017. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện lũy kế đến tháng 6.2018 gần 327 tỷ đồng, đạt 107% dự toán năm; tổng chi ngân sách nhà nước gần 143 tỷ đồng, bằng 46,56% dự toán năm… Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nội chính và xây dựng chính quyền được địa phương quan tâm thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

HIỀN THÚY - ĐÌNH HIỆP