Thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh

V.H |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam), do đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong từng thời kỳ. Chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban ngành, đơn vị và địa phương thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ngoài ra theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị có liên quan và các địa phương trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; giải quyết các vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều đơn vị và địa phương trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc xử lý các vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả lớn; kiểm tra tình hình chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

Ban Chỉ đạo 389 Quảng Nam sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá công tác định kỳ và theo chuyên đề; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

V.H