Thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1

BẢO NGUYÊN |

Hôm qua 11.11, UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư xây dựng công trình dự án thành phần 1 mở rộng quốc lộ 1 đoạn km947 - km987 qua địa bàn tỉnh theo hình thức hợp đồng BOT.

Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu làm Trưởng ban và 11 thành viên khác. Ban được giao nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo các địa phương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định; kịp thời chỉ đạo giải quyết hoặc tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết các trường hợp vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

BẢO NGUYÊN